Wil je van je verslaving af?

Voor het afkicken van je verslaving verwijzen wij door naar de volgende instellingen:

De Hoop
Provincialeweg 70
3329 KP  DORDRECHT
-
tel. 078-611 11 11 In Inloophuis "Wording" kun je een informatiefolder krijgen.
Praat er eens over met een van de medewerkers, en kijk eens op de website van De Hoop .
Jellinek
Noordse Bosje 43
1211 BE   HILVERSUM
-
tel. 035-622 29 11 Meer informatie vind je op de website van Jellinek


Psychische hulpverlening

Symforagroep
locatie Riagg Gooi en Vechtstreek
Schapenkamp 110   1211 PA  Hilversum
-
tel. 035-626 02 11 Meer informatie vind je op de website van Symforagroep


Sociale en medische hulpverlening

Het spreekuur van ‘Vangnet & Advies’ is vervallen.

Als er maatschappelijke problemen zijn, kun je gebruik maken van de reguliere hulpverlening op dat gebied, zoals het Maatschappelijk werk van het Leger des Heils, Stichting Mee, Versa Welzijn.
Voor nodige hulp kan men bemiddelen bij het loket ‘Zorg en Welzijn’ van de gemeente.

In het geval van medische problemen, zoals verslaving, psychische defecten, verwaarlozing,
kun je alleen hulp krijgen met een verwijzing door een hulpverlener. Daarvoor ben je aangewezen op

Alleen de hulpverlener kan per e-mail  of online hulp door de gemeentelijke uitvoeringsdiensten inroepen:

.
Gemeente(n) Ontline contact Telefonisch
Bussum, Naarden, Muiden vangnet@bussum.nl
www.wijzerwijzer.nl
www.bussum.nl/zorg-ondersteuning-2015
035-692 85 30
Hilversum www.hilversum.nl/sociaalplein 14035
Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren vangnet@huizen.nl
www.maatschappelijkezakenhbel.nl
14035
Weesp info@weesp.nl
www.stichtsevecht.nl/inwoners
0294-49 13 91
Wijdemeren info@wijdemeren.nl
www.wijdemeren.nl/inwoners
14035
Meer informatie kun je lezen in het Informatieblad Sociaal Domein.Overnachtingen

Voor overnachtingen kun je mogelijk terecht bij onderstaande instellingen:

Cocon Sociaal Pension Neuweg 95  1214 GN  Hilversum tel. 035-64 60 300
Passantenverblijf Amersfoort tel. 033-465 51 70
Slaaphuizen Noiz Utrecht tel. 030-251 72 80
Sleep-In Utrecht tel. 030-231 53 26
Sociaal pension Leger des Heils Zaandam tel. 075-631 86 94
Dak en thuislozen met psychiatrische problematiek

Weer terug naar het begin