Enkele verwijzingen naar Hulpverlening     

Overnachtingen

Instelling gemeente Telefoon
Kwintes - Cocon Sociaal Pension, Neuweg 95 Hilversum 035 646 03 00
Kwintes Dag- en nachtopvang, Smallepad 4 Amersfoort 033 465 96 88
Kwintes Inloop-servicepunt Wijkhuis de Driehoek, Woestijgerweg 3 Amersfoort 033 467 21 40
0800 594 68 37
Passantenverblijf, Arnhemseweg 148 Amersfoort 033 465 51 70
Slaaphuizen Noiz, Keulsekade 37 Utrecht 030 251 72 80
De Sleep Inn, Jansveld 51 Utrecht 030 231 53 26
Stoelenproject, Marnixstraat 248 Amsterdam 020 494 57 27
Stem in de Stad, Nieuwe Groenmarkt 22 Haarlem 023 534 28 91
Leger des Heils, Dak- en thuislozen met psychiatrische problematiek
- Sociaal Pension Zaanerf Westzijde 410
Zaandam 075 631 86 94

Wil je van je verslaving af?

Voor het afkicken van je verslaving verwijzen wij door naar de volgende instellingen:

De Hoop
Provincialeweg 70
3329 KP  DORDRECHT
-
telef.  078-611 11 11
e-mail info@dehoop.org
In Inloophuis "Wording" kun je een informatiefolder krijgen.
Praat er eens over met een van de medewerkers,
en kijk eens op de website van De Hoop .
Jellinek Gooi- & Vechtstreek
Noordse Bosje 43
1211 BE   HILVERSUM
telef.  088-505 12 20 Meer informatie vind je op de website van Jellinek

Psychische hulpverlening

Rembrandthof-GGz Centraal
Laan van de Heelmeesters 2
1211 MS  Hilversum
telef.  035-655 75 55 Meer informatie vind je op de website van de Rembrandthof

Sociale en medische hulpverlening

Het spreekuur van ‘Vangnet & Advies’ is vervallen.

Als er maatschappelijke problemen zijn, kun je gebruik maken van de reguliere hulpverlening op dat gebied,
zoals het Maatschappelijk werk van het Leger des Heils, Stichting Mee, Versa Welzijn.
Voor nodige hulp kan men bemiddelen bij het loket ‘Zorg en Welzijn’ van de gemeente.

In het geval van medische problemen, zoals verslaving, psychische defecten, verwaarlozing,
kun je alleen hulp krijgen met een verwijzing door een hulpverlener. Daarvoor ben je aangewezen op

Alleen de hulpverlener kan per e-mail  of online hulp door de gemeentelijke uitvoeringsdiensten inroepen:

Gemeente(n) Ontline contact Telefonisch
Bussum, Naarden, Muiden vangnet@bussum.nl
www.wijzerwijzer.nl
www.bussum.nl/zorg-ondersteuning-2015
035-692 85 30
Hilversum www.hilversum.nl/sociaalplein 14035
Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren vangnet@huizen.nl
www.maatschappelijkezakenhbel.nl
14035
Weesp info@weesp.nl
www.stichtsevecht.nl/inwoners
0294-49 13 91
Wijdemeren info@wijdemeren.nl
www.wijdemeren.nl/inwoners
14035
Ga voor een rustige heroriëntatie Terug naar het begin
Meer informatie kun je lezen in het Informatieblad Sociaal Domein.
Raadpleeg voor meer intensieve hulp mogelijkheden de Pagina Hulp Instanties
Ga voor meer Wording dienstverlening Terug naar 'Welkom in Wording'
,