sociaaldomeingooi.html

Ondersteuning zorgmijders en zorgmissers

De samenleving verandert, de zorg in verandert mee. Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten veel nieuwe taken om mensen te ondersteunen bij het meedoen in de samenleving. De basis hiervoor ligt in drie nieuwe wetten:

De overgang van taken naar de gemeenten biedt kansen om zogenaamde zorgmijders en zorgmissers breder te ondersteunen. Dit zijn inwoners die voor zichzelf of voor de omgeving overlast veroorzaken en niet (willen) weten hoe ze de weg naar hulp moeten vinden.

Vangnet en advies over naar gemeenten

De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek besloten al in 2012 om de ondersteuning van zorgmijders en zorgmissers lokaal te gaan organiseren. Dit betekent dat het regionale team Vangnet en Advies per 1 januari 2015 ophoudt te bestaan. Ditzelfde geldt voor Vangnet Jeugd. Hierover hebben de samenwerkingspartners al eerder bericht ontvangen.

Voorbereiding overgang

Ter voorbereiding op de overgang van deze taken naar de gemeenten draaien de medewerkers van Vangnet en Advies sinds begin 2014 mee in zogenaamde Proeftuinen bij de uitvoeringsdiensten in de regio (Bussum, Hilversum en Huizen). De drie Proeftuinen verbonden de kennis en expertise van Bureau Jeugdzorg, Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), Vangnet en Advies, de Stichting MEE en de afdeling Sociale Zaken van de gemeenten.

Maatwerk

In de Proeftuinen ontwikkelden de partijen gezamenlijk een werkwijze om inwoners te ondersteunen die het op eigen kracht of met hulp van de omgeving niet redden. Maatwerk is daarbij het devies. Elke inwoner met een hulpvraag krijgt de ondersteuning die het beste bij hem of haar past. Eenvoudige problemen vragen om simpele oplossingen, de vaak meervoudige problematiek van zorgmijders en zorgmissers vraagt om intensievere ondersteuning.

De Proeftuinen hebben de gemeenten inzicht gegeven in:

Inmiddels zijn de teams van de uitvoeringsdiensten gevormd en worden de laatste voorbereidingen getroffen, zodat inwoners vanaf 2 januari 2015 daadwerkelijk bij de gemeenten kunnen aankloppen.

Toekomstige werkwijze gemeenten

De werkwijze van de gemeenten kenmerkt zich door maatwerk. Elke persoon en elke situatie is immers anders. Bij ingewikkelde problematiek gaan de medewerkers van de gemeenten bij mensen thuis op bezoek. Zij voeren een uitgebreid gesprek met de inwoner waarin verschillende onderwerpen aan de orde komen. Van woonsituatie tot contact met andere mensen, van financiële situatie tot gezondheid. Door dit gesprek kunnen de medewerkers de ondersteuning regelen die het beste bij de situatie past. De medewerkers van de gemeenten zijn zelf geen hulpverleners, maar helpen wel om passende ondersteuning te regelen. Het motto is: één huishouden, één plan.

Meldingen

Voor uw meldingen over zorgmijders en zorgmissers kunt u vanaf 1 januari 2015 terecht bij de gemeentelijke uitvoeringsdiensten:

Gemeente(n) Ontline contact Telefonisch
Bussum, Naarden, Muiden vangnet@bussum.nl
www.wijzerwijzer.nl
035-692 85 30
Hilversum www.hilversum.nl/sociaalplein 14035
Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren vangnet@huizen.nl 14035
Weesp info@weesp.nl
www.stichtsevecht.nl/inwoners
0294-49 13 91
Wijdemeren info@wijdemeren.nl
www.wijdemeren.nl/inwoners
14035

Na 1 januari 2015 kunt u dus geen meldingen meer doen bij het regionale team van Vangnet en Advies. De nog lopende trajecten worden vóór 1 januari overgedragen aan de gemeenten.

Waar kunnen inwoners meer informatie vinden?

Gemeente Hilversum
www.hilversum.nl/sociaalplein | Telefoon 14035
Gemeente Eemnes
Gemeenten Blaricum, Eemnes, Huizen en Laren
Website: www.maatschappelijkezakenhbel.nl | Telefoon: 14035
Gemeente Naarden
Gemeenten Naarden, Muiden en Bussum
www.bussum.nl/zorg-ondersteuning-2015 | Telefoon: 035 692 85 30

Ga voor mogelijke Hulpverlening Terug naar de Hulp pagina
Ga voor langdurige Hulp Terug naar de Hulpinstanties
Ga voor meer Wording dienstverlening Terug naar 'Welkom in Wording'

*-*-*-*-* Einde pagina Terug naar het begin *-*-*-*-*