Inloophuis Wording         Waarom wij hier werken

Aangespoord door een ervaringsdeskundige op het gebied van dak- en thuisloos zijn, is in 1997 Stichting Inloophuis ‘Wording’ opgericht door leden van verschillende christelijke kerken in Hilversum.

Wat heeft deze mensen bewogen om een Inloophuis open te stellen? Wat was hun Drijfveer?
Zij wilden gehoor geven aan een Bijbelse opdracht om om te zien naar de mensen die hen omringden. Vooral naar hen, die - om welke reden dan ook - aan de rand van de samenleving verkeerden.
Zo wilden zij toen, en zo willen wij nu, gehoor geven aan de christelijke opdracht van onze Heer Jezus Christus, zoals Hij dat in het Evangelie van Matthëus aangeeft, kort samengevat:
Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen. (.....) Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor één van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.”.

Het volledige Bijbelgedeelte kun je in   Matthëus 25   lezen.

Met alle christenen belijden wij ons geloof met de   12 Artikelen   van het christelijk geloof.
Wij hebben deze daarom ook als grondslag voor het handelen van de Stichting in de Statuten opgenomen.

Zo is het Inloophuis een open huis voor ieder die, om welke reden dan ook, dakloos of thuisloos geworden is. Voor medeburgers die te kampen hebben met psychische - of verslavingsproblemen. Ook voor alleengaanden, die graag anderen willen ontmoeten. eettafel Onze medewerkers staan klaar om hen in Inloophuis ‘Wording’ te begroeten.
Zij doen dit werk geheel belangeloos en op vrijwillige basis en willen graag vanuit christelijke overtuiging jouw zorgen delen.
Wat wordt er aangeboden:

Als je op de donderdagavond wilt mee-eten, geef je dan uiterlijk de maandag daarvóór op.
Een intekenlijst hiervoor ligt op het buffet in het Inloophuis.
De maaltijd wordt op christelijke wijze geopend en beëindigd, waarbij een korte Bijbeloverdenking plaats vindt. eten

Wil je ook geholpen worden?
Onze medewerkers kunnen je wijzen op mogelijke nachtopvang en, wanneer het nodig of gewenst is, op geschikte instellingen voor hulpverlening.

Stichting Inloophuis ‘Wording’ is 1 oktober 1997 opgericht door mensen vanuit diverse christelijke kerken in Hilversum. Inloophuis ‘Wording’ neemt deel aan het platform Maatschappelijke Opvang, een overlegplatform van de hulpverleningsinstanties en de gemeente Hilversum.
Alle medewerkers van het Inloophuis doen hun werk geheel op vrijwillige basis.
De Stichting is in het bezit van een ANBI certificaat voor belastingaftrekbare giften.
Banknummer IBAN: NL03 ABNA 0460 1259 23 t.n.v. Stichting Inloophuis ‘Wording’ Hilversum.
Ga voor een rustige heroriëntatie Terug naar het begin
Ga voor meer Wording dienstverlening Terug naar 'Welkom in Wording'